Begeleiding van de uitvaart

Begeleiding van de uitvaart

Bij onze eerste ontmoeting na het overlijden van uw naaste, valt er al best veel te bespreken. Het geeft niet als u de antwoorden niet direct weet of vol vragen zit; juist daar help ik u bij. Na afloop van ons gesprek ga ik meteen voor u aan de slag om van alles voor u te regelen. Meestal gaan de rouwkaarten bijvoorbeeld nog dezelfde dag op de post.

De verdere details, zoals de muziek tijdens de uitvaart, bloemen, vervoer en andere speciale wensen, vullen we de volgende dagen in. En uiteraard ben ik er op de dag van de uitvaart van begin tot eind bij, zodat u in alle rust afscheid kunt nemen en verder nergens aan hoeft te denken.

Nodig bij mijn eerste bezoek

Bij mijn eerste bezoek heb ik enkele gegevens van de overledene nodig. Indien van toepassing kunt u alvast het volgende bij elkaar zoeken en klaarleggen:

 • Zijn/haar paspoort of identiteitskaart
 • Het trouwboekje
 • De polis(sen) van de uitvaartverzekering
 • Het testament of de wilsbeschikking
 • De kleding waarin uw dierbare mag worden opgebaard
 • Eventueel een recente foto

Waar u alvast over kunt nadenken

Eventueel kunt u alvast nadenken over de belangrijkste onderwerpen die tijdens ons eerste gesprek ter sprake komen, of hier met familieleden over spreken:

 • Wie krijgen er een rouwkaart? Is er een adressenlijst of moet die nog worden gemaakt?
 • Welke tekst komt er op de rouwkaart?
 • Wil de overledene worden gecremeerd of begraven?
 • Wordt de overledene opgebaard en waar? Op een bed of in een kist, thuis of in een rouwcentrum? Mogen er rouwbezoeken plaatsvinden?
 • Welke kleding krijgt de overledene aan? Ligt deze kleding klaar?
 • Wilt u aanwezig zijn of helpen met de laatste verzorging van uw dierbare? Ik kan de verzorging samen met u doen of (delen van) de verzorging uit handen nemen.
 • Is de overledene religieus of is er sprake van een levensbeschouwing? Is de geestelijke ingelicht over het overlijden?
 • Komt er een afscheidsplechtigheid en zo ja, waar? In een kerk, in de aula van een crematorium, op de begraafplaats, thuis of op een andere locatie?
 • Wanneer wordt er gelegenheid geboden tot condoleren? Op de dag van de uitvaart of op een ander moment?
 • Wilt u na de plechtigheid koffie met cake, of liever broodjes, of iets anders?