Privacyverklaring

Privacyverklaring van Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding

In deze privacyverklaring leg ik je uit hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga. Ik vind het van groot belang om dit zorgvuldig en veilig te doen. Daarbij houd ik mij aan de privacywetgeving en tref ik passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen.

Wanneer gebruik ik uw persoonsgegevens?

We gaan een overeenkomst met elkaar aan als je mij vraagt voor:

 • het begeleiden en verzorgen van een uitvaart.

Van jou als opdrachtgever heb ik de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer

De gegevens van een overleden persoon vallen niet onder de privacywetgeving. Vanzelfsprekend ga ik hier ook zorgvuldig en veilig mee om. Van een overleden persoon heb ik de volgende gegevens nodig:

 • Voor- en achternaam
 • Laatste woonplaats en land
 • Geboortedatum
 • Datum, plaats en tijd overlijden
 • Polisnummer(s) (uitvaart)verzekering(en)

Met deze gegevens kan ik je contacten, aangifte van overlijden doen, een graf reserveren, de uitvaart regelen en mijn financiële administratie doen. In het uitvaartdossier hou ik ook informatie bij over het verloop van de uitvaart, de kostenbegroting, muziek, rouwkaart, advertenties, afhandeling van betalingen en verzekeringen en onze overeenkomst.

 • het vastleggen van uw uitvaartwensen.

Je uitvaartwensen leg ik, op basis van onze gesprekken, vast in een verslag. Dit verslag draag ik aan je over. Hier heb ik je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres voor nodig. jouw uitvaartwensen kan ik voor u bewaren als je dat wilt.

 • begeleiding in uw rouwproces.

Voor de begeleiding in uw rouwproces heb ik je voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres nodig zodat we contact met elkaar kunnen houden. Ik heb je bankrekening nodig voor de facturatie van mijn diensten.

 • nazorg

Ik vind het belangrijk om je met zorg en aandacht bij te staan in verdrietige tijd. Daarom kan het zijn dat ik je gegevens ook gebruik om u bijvoorbeeld een kaartje te sturen of een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Een uitvaartdossier bewaar ik tot 10  jaar na de uitvaart. Dan kun je altijd bij mij terecht als je gegevens wilt terug zien. Daarna verwijder ik uw persoonsgegevens. Je mag mij altijd vragen om uw gegevens eerder te verwijderen.

Je uitvaartwensen bewaar ik tot uw overlijden, zodat uw nabestaanden het kunnen opvragen. Voor mijn begeleiding in je rouwproces bewaar ik alleen de financiële gegevens. Ik ben wettelijk verplicht om financiële gegevens zoals nota’s en facturen 7 jaar te bewaren.

 

Wanneer deel ik uw persoonsgegevens?

Bij een uitvaart zijn veel partijen betrokken, zoals de gemeente voor aangifte van overlijden, het crematorium, de kerk, de begraafplaats en een rouwvervoerder. Ik deel je gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor onze overeenkomst of als het nodig is voor mijn bedrijfsvoering. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van een administratiekantoor en cloudsystemen. Als het nodig is, maak ik afspraken met deze partijen over een zorgvuldige en veilige omgang met je persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Je hebt een aantal rechten om grip te houden op uw persoonsgegevens. Je kunt mij vragen om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen naar een andere organisatie. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Deze verzoeken kunt je sturen naar info@marleenuitvaart.nl. Ik reageer zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek is gedaan, ben ik wettelijk verplicht om je te identificeren. Je kunt uw identiteitsbewijs aan mij laten zien of een kopie van je identiteitsbewijs meesturen. Hoe je dit veilig doet, lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Als je twijfelt over hoe ik omga met uw persoonsgegevens, kun je informatie vragen of een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Cookies of andere technieken die ik gebruik

Mijn website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. De cookies die mijn website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je  alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen.

 

Vragen of opmerkingen?

Je kunt altijd contact met mij opnemen als er vragen of opmerkingen zijn. Onder ‘Contact’ op deze website, vindt je alle gegevens van Marleen de Wit Uitvaartbegeleiding.